MEDICIN

Hälsa, sjukdomar och död hör också till livet. Jag har skrivit om dessa ämnen i mer än 30 år trots ganska uttalade anlag för hypokondri - som jag också har skrivit artiklar om.....Folkmedicin, skolmedicin, forskning, nya rön,nya behandingsmetoder, jag rör mig ganska fritt mellan allt som är av intresse inom det medicinska området. Har skrivit otaliga artiklar om cancer sedan tidigt 90-tal, varit hälsokrönikör på Dagens Nyheter, beskrivit allehanda åkommor i Vårdguiden, intervjuat otaliga forskare och vårdanställda. Det har faktiskt fungerat som ett effektivt botemedel mot det som brukar kallas "inbillningssjuka".På senare år har jag ägnat mig en hel del åt reumatologi där mycket spännande forskning pågår. Under lång tid har jag även varit engagerad i allt som rör palliativ vård, vård i livets slutskede.

 

Några exempel på artiklar:

REUMAmagazin som jag producerar för Reumatologen på KS kommer ut en gång per år- den är en länk mellan forskningen och patienter och finns i väntrummen.