Jag översätter alla slags texter, inklusive medicinska artiklar, från tyska, engelska och franska till svenska. Ej skönlitteratur och tekniska manualer. Tack vare min journalistiska profession erbjuder jag översättningar som är korrekta och stilistiskt bearbetade- raka motsatsen till Google Translate:-)

IMG_8702.JPG